SESJA JOGI TWARZY ON-LINE

Rozdział I – Postanowienie ogólne.

 1. Nazwa konkursu – „SESJA JOGI TWARZY ON-LINE,,
 2. Dane organizatora – BIOMEDSKIN AGNIESZKA WYSZYŃSKA-PALUCH UL. KLUCZBORSKA 15/1 LU, 31-271 KRAKÓW
 3. Cel konkursu – Profilaktyka, Dbanie o swoje zdrowie.
 4. Miejsce prowadzenia konkursu – Facebook (profil @jogatwarzynaturotherapy).
 5. Facebook nie jest powiązany z niniejszym konkursem i jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Rozdział II – Zasady konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy kto ukończył 18 rok życia.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy: polubić funpage @fjogatwarzynaturotherapy, udostępnić post konkursowy na swojej tablicy oraz zostawić pod postem konkursowym komentarz dlaczego to właśnie Ty powinnas wygrać sesję jogi twarzy. Komentarze można umieszczać od 31 STYCZNIA 2022 do 13 LUTEGO 2022r. włącznie.
 3. Żadna inna treść komentarza oraz komentarze z innych dni, niż WSKAZANE W pkt. 2 Rozdziału II, znajdujące się pod postem konkursowym, nie będą brane pod uwagę jako zgłoszenie.
 4. Zwycięzca konkursu zostanie wbrany przez organizatora Agnieszkę Wyszyńską – Paluch.
 5. O wygranej, zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej wysłanej przez profil Facebook @jogatwarzynaturotherapy, na story profilu oraz w komentarzu pod postem konkursowym.
 6. Nagroda będzie do odebrania w postaci sesji on line poprowadzonej na ZOOM (termin do uzgodnienia przez obie strony).

Rozdział III – Nagrody.

 1. Nagrodą główną w konkursie jest darmowa sesja jogi twarzy poprowadzona przez komunikator ZOOM.
 2. Za sesję jogi twarzy rozumie się indywidualne, 60-cio minutowe spotkanie on-line, podczas którego zostaną zaprezentowane ćwiczenia jogi twarzy dobrane indywidualnie do osoby. W ramach sesji osoba otrzyma krótki filmik z nagraniem przerabianych ćwiczeń. Film zostanie wysłany do 3 dni roboczych po zakończeniu sesji, poprzez aplikację wetransfer, na wskazany przez osobę wygraną adres mailowy.
 3. Organizator nie przewiduje nagrody dodatkowej.
 4. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 5. Istnieje możliwoć przeniesienia prawa do nagrody ze zwycięzcy konkursu na osobę trzecią.
 6. Rozstrzygniecie konkursu 14 lutego 2022r. na profilu @jogatwarzynaturotherapy.

Rozdział IV – Reklamacje.

 1. Reklamacje można składać do tygodnia czasu od momentu otrzymania nagrody.
 2. Reklamacje można składać telefonicznie pod nr telefonu 502 604 568 lub w wiadomości na facebooku @jogatwarzynaturotherapy.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe osoby składającej reklamacje, nazwę konkursu, w której dana nagroda została wygrana, datę jej otrzymania oraz przyczynę reklamacji.

Rozdział V – Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest BIOMEDSKIN Agnieszka Wyszyńska-Paluch.
 2. Biorąc udział w konkursie, wyrażasz zgodę na upublilcznienie swoich danych osobowych w celu ogłoszenia wyników.