Gładka szyja z jogą twarzy

Piękna linia żuchwy i brak spięć okolicy szyi i barków?

Nasza twarz to sieć naczyń połączonych 🙌 Nierównowaga napięć mięśni oraz spięć powięziowych sprawia, że zarys twarzy szybciej się starzeje. Jak wyrównywać przeciążenia dolnej części twarzy?

Regularnie rozciągaj mięsień szeroki szyi bo bokach. Przyczepami połączony jest z mięśniem żwaczem, a poprzez rozciąganie mięśnia szerokiego szyi stabilizujemy tonus – często nadwyrężonego zaciskaniem stawu skroniowo- żuchwowego – właśnie mięśnia żwacza.

Dzięki temu nie tylko zyskujemy smukłą szyję, ale również piękną linię żuchwy i mniej spięć w tym rejonie 🙌

Pamiętaj wykonuj to ćwiczenie każdego dnia, dla najlepszych efektów.

Gładka szyja z jogą twarzy

A jeśli chcesz poszerzać wiedzę w zakresie poprawnych ćwiczeń, masażu twarzy, zapraszam Cię do grupy.